Korzyści dla środowiska
Redukcja emisji CO₂
39 268,70 kg
Ekwiwalent posadzonych drzew
459,44