Korzyści dla środowiska
Redukcja emisji CO₂
14 004,15 kg
Ekwiwalent posadzonych drzew
163,85