Korzyści dla środowiska
Redukcja emisji CO₂
7 407,77 kg
Ekwiwalent posadzonych drzew
86,67