Korzyści dla środowiska
Redukcja emisji CO₂
31 927,06 kg
Ekwiwalent posadzonych drzew
373,55