Korzyści dla środowiska
Redukcja emisji CO₂
31 489,18 kg
Ekwiwalent posadzonych drzew
368,42