Korzyści dla środowiska
Redukcja emisji CO₂
24 664,21 kg
Ekwiwalent posadzonych drzew
288,57