Korzyści dla środowiska
Redukcja emisji CO₂
30 885,48 kg
Ekwiwalent posadzonych drzew
361,36