Korzyści dla środowiska
Redukcja emisji CO₂
36 757,36 kg
Ekwiwalent posadzonych drzew
430,06