Korzyści dla środowiska
Redukcja emisji CO₂
4 974,90 kg
Ekwiwalent posadzonych drzew
6,52