Korzyści dla środowiska
Redukcja emisji CO₂
1 585,22 kg
Ekwiwalent posadzonych drzew
18,55