Korzyści dla środowiska
Redukcja emisji CO₂
10 287,57 kg
Ekwiwalent posadzonych drzew
120,36